> Neaktivita na non-RPG chate nezabúdajte prosím na to, že ho tu máme! :)
> Váš názor na PRÍBEH písaný podľa hry WA?Úvod
> Prebieha rekonštrukcia!

Michael

4. june 2013 at 16:44 | Miki |  Anjeli
Jméno: Michael
Rasa: Anděl
Věk: 2936/29 lidských let (5. 5. 926 př.n.l.)


Popis: Je velmi vysoký, něco přes metr devadesát a disponuje vypracovanou postavou s širokými rameny, která jen umocňuje dojem z jeho výšky. Má dost krátké hnědé vlasy, které ale kdysi dávno - před tisíci lety; když ještě žil; byli dlouhé. Nejpozoruhodnější věc, která na něm na první pohled upoutá (pokud se samozřejmě nepočítají křídla), jsou jeho oči. Ty jsou průzračně kovově modré, hypnotické a pronikavé, a je v nich rentgenový pohled, který jako by mu umožňoval vidět komukoli do hlavy a číst si tam jako v otevřené knize. Další zajímavostí na jeho vzhledu je rozsáhlé a složité tetování táhnoucí se od krku přes záda a celý trup, paže a předloktí až na hřbety rukou. Jedná se o nápisy v enochiánském jazyce, který bývá považován, za jazyk andělů. Jde o mix citátů z Bible, stejně jako několik proroctví do budoucnosti a další věci, které by (stejně jako zbytek tetování) dobrovolně nikdy nikomu nevyložil a nepřeložil. Nikomu, leda jen samotnému Bohu. Jako každý anděl má i křídla. Ta jeho jsou bílá s odleskem zlatavé barvy. Na první pohled se zdají hladká a sametová a přesně taková jsou i ve skutečnosti - neskutečně sametová, ale přitom pevná, tvrdá a chladivá. Jsou tak pevná, že jimi bez problémů dokáže odrazit jakýkoli útok - střelnou zbraní, bodnou zbraní, kamenem, atd. - pokud ovšem nezasáhne křídla mezi jednotlivými pery. Pak ho i hloupý střep dokáže zranit. Netuší, proč to tak je, ale zato ví, jak nepříjemná mohou taková zranění být v citlivé oblasti křídel - i když nejsou závažná. Také si je ale vědom toho, že okrajová pera jeho křídel jsou smrtelně nebezpečnou zbraní - nevypadají tak, ale jsou ostrá jako břitva a s pevností blížící se diamantu dokáží projít velkou částí materiálů. V Nebi na sobě mívá tmavé brnění a plášť, doplněné o zahnutý nůž, který nosí skrytou a za žádných okolností neodkládá, a případně další zbraň. Co se týče zbraní, dokáže zacházet prakticky s čímkoli, co se mu dostane do ruky, ale nejlépe asi s tradičními zbraněmi, jako je meč, nebo luk. Ve světě lidí se často a rád pohybuje v oblečení, které skrývá, jak jeho tetování, tak i samotnou tvář - takže kapuce stažená hluboko do čela je u něj běžnou záležitostí. Čas od času má na krku přívěsek v podobě malého draka - jako vzpomínku. Jako jiní andělé má moc léčit.

Povaha: Je plný světla, dobra, síly, lásky, odvahy a spravedlnosti. Doslova to z něj vyzařuje, jako aura a jsou to schopni vycítit nejen andělé a démoni, ale i lidé. Za normálních okolností to z něj vyzařuje jen slabě, ale přece tak mocně, že i pouhá jeho přítomnost dává lidem uklidňující pocit bezpečí, ačkoli si jich třeba nevšímá. Zato démoni a zlí lidé i tenhle slabý odvar jeho aury bytostně nenávidí, štítí se ho a vyvolává to v nich děs. Mezi jeho další povahové rysy patří ochota, věrnost, čestnost, upřímnost a silná potřeba chránit. Mezi anděly je velmi vážený. V Nebi měl a má mimo jiné na starosti velení v Jeho armádě andělských legií a má právo účastnit se rozhodování o tom, která duše do Nebe půjde a která ne. V lidském světě je navíc více či méně samotářský a tajemný a zdržuje se v tichých místech přírody. Města nemá moc rád, protože je to tam prolezlé zkažeností, zlobou, hříchem a temnotou toho nejtěžšího kalibru. Zdá se také celkově chladný až lhostejný, jakoby neprožíval žádné emoce. To je částečně pravda, ne že by běžné lidské emoce neměl, ale nijak je neprožívá - pokud nejsou velmi silné. Díky tomu může mít jistý nadhled a jiný úhel pohledu, racionální a rychlé rozhodování. Je plně oddaný Bohu a slouží mu, ale často mívá i vlastní hlavu, vlastní názor a vlastní pohled na danou věc. Názor, který se mnohdy liší od názoru ostatních a většiny. Což by se z jistého pohledu mohlo považovat za jeho špatnou vlastnost - jeho neústupnost a vlastní názor. Když by totiž dostal příkaz, který by se vymykal jeho přesvědčení a filozofii a nesouhlasil s ním, neuposlechl by ho a vzepřel by se a nic by ho nedonutilo názor změnit. Na nějakou větší, vážnější vzpouru si ale doopravdy ještě nikdy netroufl - snad proto, že neměl důvod - takže jeho drobné odlišné názory a připomínky mu beztrestně prošly. Také proto, že odváděl věrnou službu, byl a je loajálním a uznávaným vojákem a generálem v Jeho armádě. K lidem má kladný vztah, i když většina lidí dnes je zkažených a hříšných, že podléhají lehce zlu a démonům a to už v mladém věku. Přesto nepřestal věřit, že ještě mají naději a nepřestává mezi nimi hledat ty, kteří jsou dobří a snaží se žít spořádaným životem, ačkoli je to jako hledat jehlu v kupce sena. Takové lidi je připraven do posledního dechu bránit před osidly zla, stejně jako své druhy v Nebi. Avšak hříšné a zlé lidi soudí tvrdě, přísně, ale spravedlivě. Démony nemá ani omylem rád, ale i tak neprojevuje vůči nim agresivitu a otevřené nepřátelství (snad s výjimkou Samaela - Satana) a nerad je zabíjí - dělá to, jen z povinnosti a žádné potěšení v tom nenachází. I když na druhou stranu…zrovna tohle je diskutabilní otázka, protože ač tvrdí, že zabíjí a ubližuje komukoli nerad, není pochyb o tom, že v tom je zběhlý a zručný. Jeho mírumilovnost má svoje hranice, konkrétně jeho přesvědčení, protože pokud by musel, bránil by ho klidně i násilím. To je jedna z věcí na, které by mohl doplatit - svéhlavost, neústupnost, potenciální sklony k rebelii a to, že občas vidí z toho svého nadhledu až moc - i věci, které by neměl. Čas od času mívá nostalgické slabší chvilky, kdy si přeje zbavit se tíže křídel a znovu žít lidský život. Bývá označován i jako anděl smrti a božské spravedlnosti.

Historie: Narodil se kdysi dávno, roku 926 před naším letopočtem v Jeruzalémě do chudé rodiny rolníka. Jeruzalém byl tehdy hlavním městem Judské říše. Měl dalších šest sourozenců - dvě sestry a čtyři bratry. Nebyl nejstarší ani nejmladší. Už jako malý byl hodně zvídavý, starostlivý, chytrý, svéhlavý, rád pomáhal jiným a věřil v Boha. Díky svému dědečkovi se naučil docela obstojně psát a číst, což bylo tehdy pro nějakého rolníka naprosto nevídané. Když vyrostl, pomáhal otci, který si k polím pořídil ještě několik koz a ovcí a jednoho koně, aby se mohli lépe uživit. Pro své sourozence byl vždycky tak trochu ochráncem, tím, kdo jim vždy nehledě na možné nebezpečí pomohl a chránil je před vším možným. Měl také manželku a malého syna. Nikdy jejich rodina byla spíše chudá - měli vždy přesně tolik, kolik stačilo na to, aby přežívali. A i to přestávalo časem stačit. Tak byl donucen se roku 899 př.n.l. přidat do vojska krále Ásy. Právě tehdy se musel naučit bojovat a zabíjení mu až příliš rychle přešlo do krve, ačkoli se mu z hloubi duše příčilo. V roce 897 př.n.l. napadl Judsko s velkým etiopským a libyjským vojskem núbijec Zerach a v bitvě u Maréši byl poražen. Té bitvy se zúčastnil i Michael a byl v ní zraněn. Cestou domů se mu do poraněné nohy a boku dostala infekce, která ho pomalu udolala. Těsně před svou smrtí, když blouznil v horečce, se mu zjevil Bůh, který mu řekl, že si ho za jeho dobrotu, ochotu, věrnost a neohroženost vezme k sobě. Po smrti se probudil na neznámém, ale příjemném, nádherném místě, kde neexistovaly pozemské strasti - v Nebi. Stal se andělem, Božím poslem, a jako takový se zjevoval lidem, přinášel Boží poselství a pomáhal a chránil lidi. Byl neskonale vděčný a oddaně sloužil Bohu, plnil Jeho rozkazy ať už v Nebi či na Zemi a kdyby musel, šel by je kvůli Němu splnit i do samotného Pekla. Až o dost později si za zásluhy vysloužil to, že se stal archandělem. V roce 701 př.n.l. zničil armádu 185 tisíc mužů asyrského krále Sennacheriba, kteří ohrožovali Jeruzalém. Poté ho Bůh poslal, aby přivedl do Jeruzaléma vojska Nabukadnezara II.. Nelíbilo se mu to, ale uposlechl. Nicméně ale poté, během Babylonského zajetí z vlastního přesvědčení pomáhal svému národu v útěku. Byl to jeden z jeho menších prohřešků, protože tento příkaz mu nedal Bůh, ale vymyslel si ho sám. Bohu se to nijak zvlášť nezamlouvalo, ale nakonec z toho nebyl nějaký větší problém, který by měl zahýbat dějinami, a proto ho nepotrestal tím nejhorším trestem. Nějakých 900 let po jeho smrti žila na Zemi jedna žena, která čekala dítě a měla už těsně před porodem. Její dítě bylo důležité, protože mělo vládnout všem národům. Z povzdálí na ně oba dohlíželi andělé. Co ale nikdo netušil, bylo, že v jejich vlastních řadách je početná skupina andělů, kteří nechtěli, aby to dítě přežilo, a proto ho chtěli zabít. Ženu přímo ohrožoval velký ohnivý drak se sedmi korunovanými hlavami a deseti trny, který čekal na dítě, aby ho mohl okamžitě zabít. Ženě se ale podařilo uniknout do pouště a její syn byl vytržen k Bohu. V Nebi nastal boj, protože tím drakem byl vůdce zrádných andělů, archanděl Samael (později známý jako Satan). Jemu a jeho stoupencům se postavil Michael se svou skupinou andělů. Protože byli silnější, nakonec Samaela a jeho anděly porazili a svrhli na Zem. Michael tam byl ale málem svržen také, když se ho Samael v posledním zoufalém pokusu chytil za křídla a snažil se ho stáhnout s sebou. Michael byl ale zachráněn Bohem. Po svém svržení na Zem, začal Samael se svými anděly pronásledovat tu ženu, která byla matkou toho dítěte. Žena jim však s pomocí Boží a andělů neustále unikala a tak rozhněvaný Samael vyhlásil boj všem lidem, jako byla ona; kteří se drželi Boha. A je to boj, který trvá dodnes. A po celou tu dobu Michael z vlastní iniciativy hledá další potomky a příbuzné té ženy, aby je mohl ochránit. Je to určitá skupina lidí a určitý úkol, který vždy vykonával sám a nesvěřil ho strážným andělům. Vítězství nad drakem je také důvodem, proč má u sebe přívěsek toho tvaru - jako připomínku. Mezi ním a Samaelem od té doby také panuje jasné a zjevné nepřátelství. Samael se zcela pochopitelně nemohl nikdy smířit s tím, že ho dokázal Michael porazit a že ho Bůh zachránil, a protože Michaelovi na rozdíl od něj prošlo nějaké to neuposlechnutí. Prostě Michaelovi záviděl a závidí, že ho Bůh má a měl radši, než jeho. Později se znovu několikrát setkali.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama